• ประสบการณ์ด้านงานขนส่ง 3 ปี
 • มีทักษะการเป็นหัวหน้างาน
 • ปฏิบัติงานศูนย์กระจายสินค้า (บิ๊กซี วังน้อย)

13 hours ago

 

Applied
 • Experienced in Logistics or Warehouse Management
 • Fresh and Frozen product knowledge required
 • Good Communication in English and PC Literacy

20-Oct-20

 

Applied
 • Experience in Logistics/Warehouse Operation
 • Experienced in overseeing equipment maintenance
 • Able to work at DC Wang Noi, Ayuttaya

20-Oct-20

 

Applied
 • Solid working background in DC Operation field
 • Knowledge of Fresh and Frozen product
 • Able to work at Wang Noi, Ayutthaya

20-Oct-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Leading the outbound supply chain
 • Challenging work and enhance skill set.
 • Multi nationalities environment.

19-Oct-20

 

Applied
 • Multinational Firm
 • Growth Opportunity
 • Good Salary

16-Oct-20

 

Applied
 • Background in chemical manufacturing field.
 • Good ability to communicate in English,
 • Bachelor degree in related field

16-Oct-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในระดับบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานผลิตอาหาร
 • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ GMP,HACCP,ISO9001

07-Oct-20

 

Applied