• เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์บริหารคลังสินค้า 5 ปี ขึ้นไป

06-Apr-20

 

Applied
  • Having Experience Inventory control in Fresh Food.
  • 6 days working at Wang noi
  • Understanding in people managements.

03-Apr-20

 

Applied
  • 3+ Years In Warehouse, Inventory & Transportation
  • Able To Work In Shift (working 6 days per week)
  • Good Command Of English

02-Apr-20

THB30k - 35k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?