• รักงานบริการ
  • ทักษะการพูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
  • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่สนามบินสมุยได้

21-Aug-19

 

Applied
  • Experinces in Admin, Procurement, Logistic.
  • Work at Ranong base.
  • Good in English skill.

19-Aug-19

THB30k - 55k /month

Applied
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจโลจิสติกส์
  • มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
  • มีทักษะในการบริหารจัดการทีม

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?