• ขับรถรับส่งผู้บริหาร ดูแลรักษารถประจำตำแหน่ง
  • อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.6
  • ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่

5 hours ago

 

Applied
  • จัดทำใบขนสินค้าเพื่อการส่งออก
  • ส่งข้อมูลเข้าศูนย์นำเข้าส่งออกของกรมศุลกากร
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

18 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.