• จัดทำใบขนสินค้าเพื่อการส่งออก
  • ส่งข้อมูลเข้าศูนย์นำเข้าส่งออกของกรมศุลกากร
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

14 hours ago

 

Applied
  • Manage end - to - end Supply Chain
  • 8-10 years of experience in production planning
  • Good English competency

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.