• เพศหญิง/ชาย
  • อายุ 30-40 ปี
  • วุฒิป.ตรี สาขาการบัญชี

20 hours ago

 

Applied
  • จัดทำใบขนสินค้าเพื่อการส่งออก
  • ส่งข้อมูลเข้าศูนย์นำเข้าส่งออกของกรมศุลกากร
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

18-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.