Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 78 jobs
  Mainfreight Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Customs Clearance - Customer Service

  Mainfreight Logistics (Thailand) Co., Ltd.
  Bangkok
  • ให้คำปรึกษาการให้บริการขออนุญาตและพิธีการศุลกากร
  • ติดต่อประสานงาน และวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ
  • มีความรู้ความเข้าใจในพิธีการทั้งนำเข้า/ส่งออก
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo
  Jatuchak
  • ออกคำสั่งเปลี่ยนกล่องเงินของเครื่องบริการเงินสด
  • ปรับปรุงข้อมูลเพื่อใช้คาดการณ์ความต้องการของลูกค้า
  • วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและเสนอแนะ
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo
  Jatuchak
  • แผนเดินรถสำหรับสาขาและลูกค้าธนาคาร
  • ตรวจสอบพื้นที่จุดให้ติดตั้งเครื่องบริการเงินสด
  • วางแผนรอบการเข้าบำรุงรักษาเครื่องบริการเงินสด
  Next