• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
  • ประสบการณ์ในงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีทักษะในการใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีทักษะในการใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี

19-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?