• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • ทำงาน 08.00 น. 17.00 น.

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Exp.in managerial level of the supply chain
 • Operate Supply Chain Management to 3BB Business
 • Knowledge in SCM, Logistic, Inventory Manangement

14-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Warehouse
 • material
 • logistics

12-Nov-19

THB90k - 120k /month

Applied
 • Growth career path
 • Opportunity to working aboard
 • Multitask

12-Nov-19

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารคลังสินค้า อย่างน้อย 10 ปี
 • พัฒนารายงานและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
 • ผ่านการทำงานธุรกิจค้าปลีกมาก่อน พิจารณาเป็นพิเศษ

11-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?