• เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • ปวส-ปริญญาตรีสาขาภาษาญี่ปุ่นหรือสาขาอื่นๆ
  • มีผลการสอบภาษาญี่ปุ่น JLPT N3 ขึ้นไป

23-Aug-17

 

Applied
  • Bachelor’s Degree in Japanese or related fields
  • At least 2 years work exp of Japanese Translator
  • JLPT N2 or higher

22-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.