• เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี ทรัพยากรบุคคล,การจัดการ
  • มีประสบการณ์การด้านงานบุคคล 1 ปีขึ้นไป

16 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.