• ประสบการณ์ในการบริหารงานส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในระดับผู้จัดการอาวุโส หรือบริหารโรงงาน
  • สามารถวางแผนการใช้ งบประมาณ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

22-Oct-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?