• ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • สังคมศาสตร์ กฎหมายหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคล 1-2 ปี

14-Aug-17

 

Applied
  • Control job duty and develop HR staffs
  • Bachelor’s Degree or Master's degree in HR
  • At least 5 years of experience in HRM and/or HRD.

14-Aug-17

 

Applied
  • Bachelor’s degree or higher in related HRD
  • Minimum 10 years of work experience in the field
  • Good command in English

08-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.