• วางแผนอัตรากำลังคน วิธีการสรรหา การคัดเลือก
  • วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาและฝึกอบรม
  • มีภาวะการเป็นผู้นำ บุคลิกภาพดี

26-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?