• ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานสรรหาว่าจ้างอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน พรบ.แรงงานสัมพันธ์

19-Nov-19

 

Applied
  • 5 years of all spectrum of HRM experience
  • Able to work at Khao Yai, Nakhon Ratchasima
  • Bachelor degree or higher in HRM or any related

12-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?