• เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ เช่น ฉะเชิงเทรา

11 mins ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • HR Training and Devlopment experience
 • Able to work in Rayong
 • Manufacturing buiness

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 3 ปี ด้านทรัพยากรมนุษย์

19-Sep-17

 

Applied
 • สรรหาคัดเลือกพนักงานใหม่
 • จัดทำเอกสาร ISO ทีเกี่ยวข้อง
 • ควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการ ค่าตอบแทนต่างๆ

19-Sep-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 35-45 years old
 • 5-8 years experience as HR & Admin Manager
 • Adequate knowledge of Labor rules

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Organization Development
 • 3 years’ related experience in design
 • Having experience in implementation of programs

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 3 ปี ด้านทรัพยากรมนุษย์

18-Sep-17

 

Applied
 • สรรหาคัดเลือกพนักงานใหม่
 • จัดทำเอกสาร ISO ทีเกี่ยวข้อง
 • ควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการ ค่าตอบแทนต่างๆ

18-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor’s or higher Degree in HRM or HRD
 • 10 years of experiences in HR function
 • Familiar with HR processes/methodologies

18-Sep-17

 

Applied
 • Male or Female, age 28 – 45 years
 • Knowledge in welding and soldering
 • Prepare classroom agenda and training materials

18-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 5 ปี

01-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.