• สัญชาติไทย อายุ 32-37 ปี
 • Competency, KPI, IDP, Career Path, Succession Plan
 • ปฏิบัติงานที่นิคมสินสาคร (จังหวัดสมุทรสาคร)

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Organization Development
 • ็ีHuman Resource Development
 • Learning & Organization Development

19-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • ร่วมจัดทำกิจกรรมการวางแผนงานและแผนงบประมาณในฝ่าย
 • จัดทำแผนผังองค์กรแผนอัตรากำลังคนและแผนพัฒนาบุคลากร
 • (Monthly,Quarterly,Yearly) (Template&Matrix,KPI)

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 - 40 ปี
 • ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตรงสายงานทรัพยากรมนุษย์ไม่ต่ำกว่า 10ปี

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป
 • พัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม ระบบทรัพยากรบุคคล

14-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Male or Female. Age 40 years old and over
 • Master's Degree or higher
 • 15 years experience in HRM,HRD

14-Aug-19

Salary negotiable

Applied