• สรรหาบุคลากรภายในโรงงาน
  • ทำเงินเดือน , ดูแลสวัสดิการและประกันสังคม
  • มีประสบการณ์งานบุคคลโรงงาน อย่างน้อย 3 ปี

18-Mar-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?