• ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน
  • ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ซ่อมบำรุงและสอบเทียบเครื่อง
  • ซ่อมบำรุงระบบแมคคานิคส์ในโรงงาน เช่น Pump, Hydraul

12 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?