• สื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • ปริญญาตรี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

16-Aug-17

 

Applied
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • ปริญญาตรี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

16-Aug-17

 

Applied
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรืออื่นๆ ได้
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • มีใจรักในงานบริการ มีความยืดหยุ่นในการทำงาน

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.