• เพศหญิง มีความสามารถด้านการขาย ทนความกดดันได้ดี
 • มีความตั้งใจ เรียนรู้งาน รักความก้าวหน้า
 • สามารถทำงานเป็นทีม

23-Oct-17

 

Applied
 • At least 5 years’ experience
 • Excellent ability to handle multiple tasks
 • Establish and maintain relationship with corporate

18-Oct-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำทัวร์ inbound FIT 3 ปีขึ้นไป
 • พูด อ่าน เขียน ตอบโต้ภาษาอังกฤษได้
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทนและมีความซื่อสัตย์

18-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience in (static) hotel and services
 • Excellent knowledge of destinations in Thailand
 • nderstanding Khiri Travel’s key markets

17-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai National No experience needed
 • Bachelor degree in Tourism or Hospitality
 • Passion for travel

16-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Tourism or Hospitality is preferred
 • three years in the the travel & tourism industry
 • Excellent in English communications

16-Oct-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.