• พัฒนากลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์
  • อสังหาริมทรัพย์หรือห้างสรรพสินค้า
  • ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปี

04-Dec-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?