• เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี,โท สาขาการตลาดและสาขาอื่นๆ
  • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

7 hours ago

THB30k - 35k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?