sahaviriya steel industries public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's banner
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's logo

  Business strategy and synergy officer

  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited
  สาทร
  • การวางเเผนกลยุทธ์ทางการค้าอย่างน้อย 1 ปี
  • สถานที่ทำงานอยู่ห่างจาก BTS สุรศักดิ์ 500 เมตร
  • ทำงานจันทร์-ศุกร์เเละเวลาเข้างานยืดยุ่นได้
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's banner
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's logo

  Sale and Marketing Department

  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited
  บางรัก
  • สำนักงานห่างจาก BTS สุรศักดิ์ประมาณ 500 เมตร
  • เวลาการทำงานยืดยุ่น (8.00-9.00)
  • ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's banner
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's logo

  Internal Auditor

  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited
  บางรัก
  • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปงานตรวจสอบหรือสำนักงานบัญชี
  • มีใบรับรองผู้ตรวจสอบ CIA, CPA, CFE
  • มีประสบการณ์การตรวจสอบภายในธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's banner
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's logo
  ภาคกลางTHB 35K - 55K /เดือน
  • ทดสอบคุณภาพเหล็ก
  • Lab test
  • Quality control
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's banner
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • มีประสบการณ์ด้านกฏหมายธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ในระดับบริหาร
  • เข้าใจระบบการดำเนินธุรกิจ
  Sahaviriya Steel Industries Public Co., Ltd.'s banner
  Sahaviriya Steel Industries Public Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • Near BTS Surasak 500 m.
  • 1 years experiences in International procurement
  • Procurement and Manufacturing Operations strategie
  Sahaviriya Steel Industries Public Co., Ltd.'s banner
  Sahaviriya Steel Industries Public Co., Ltd.'s logo

  Sales Engineer

  Sahaviriya Steel Industries Public Co., Ltd.
  บางรัก
  • Bachelor degree in Engineering, Business,Marketing
  • 1 – 7 years experiences in Sales
  • knowledge in Sale and Sale planning