kk design studio architect construction co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  KK Design Studio Architect Construction Co., Ltd.'s banner
  KK Design Studio Architect Construction Co., Ltd.'s logo

  ธุรการ-ประสานงานจัดซื้อ

  KK Design Studio Architect Construction Co., Ltd.
  ประเวศ
  • ต้องการเติบโตไปพร้อมกับองค์กร
  • รักในการประสานงาน พูดคุย และชอบต่อรองราคา
  • สามารถทำงานคนเดียวได้