kim pai
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  Kim Pai's banner
  Kim Pai's logo
  บางคอแหลม
  • วุฒิปริญญาตรี (ทางด้านการพิมพ์ หรือบรรจุภัณฑ์)
  • มีประสบการณ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • รับข้อมูลความต้องการงานใหม่ และงานแก้ไขของลูกค้า
  Kim Pai's banner
  Kim Pai's logo
  บางคอแหลม
  • ประสานงานและจัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน
  • สามารถเป็นวิทยากรภายในได้
  • สามารถใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ได้
  Kim Pai Ltd., Part.'s banner
  Kim Pai Ltd., Part.'s logo
  บางคอแหลม
  • วุฒิ ปวช.และปวส.
  • วันจันทร์-เสาร์ (เข้ากะ)
  • ตรวจสอบใบสั่งผลิต
  Kim Pai Ltd., Part.'s banner
  Kim Pai Ltd., Part.'s logo
  บางคอแหลม
  • วุฒิ ม.6 ปวช.และปวส.
  • วันจันทร์-เสาร์ (เข้ากะ)
  • ประสานงานกับฝ่ายขายและแผนกจัดส่ง
  Kim Pai Ltd., Part.'s banner
  Kim Pai Ltd., Part.'s logo
  บางคอแหลม
  • ช่างพิมพ์/ช่างปั๊ม
  • วุฒิ ปวส.
  • วันจันทร์-เสาร์ (เข้ากะ)
  Kim Pai's banner
  Kim Pai's logo
  บางคอแหลม
  • ปริญญาตรี สาขา การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ 1ปีขึ้นไป
  • Purchasing Specialist
  Kim Pai's banner
  Kim Pai's logo
  บางคอแหลม
  • อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • มีความเป็นผู้นำ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีประสบการณ์ในการทำงานตำแหน่งหัวหน้าแผนกผลิต