bmw thailand company limited
  Suggestions will appear below the field as you type

  Searches related to bmw thailand company limited jobs

  1-18 of 18 jobs
  Sime Darby (Thailand) Limited's banner
  Sime Darby (Thailand) Limited's logo
  Laksri
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
  • ควบคุมอารมณ์ และมีหลักการเหตุผลในการเจรจา
  Sime Darby (Thailand) Limited's banner
  Sime Darby (Thailand) Limited's logo
  Donmuang
  • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
  • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
  • ประเมินการซ่อมรถยนต์ตามตามมาตรฐานของ Body&Paint
  Sime Darby (Thailand) Limited's banner
  Sime Darby (Thailand) Limited's logo
  Donmuang
  • รับผิดชอบด้านงานขายรถยนต์
  • หาช่องทางใหม่ๆในการขาย
  • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
  Sime Darby (Thailand) Limited's banner
  Sime Darby (Thailand) Limited's logo
  Pravet
  • วุฒิ ปวช,ปวส หรือปริญญาตรี สาขาช่างยนต์
  • หากมีประสบการณ์ซ่อมรถยนต์โดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์