bertram 1958 co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s banner
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s logo

  Brand Manager

  Bertram (1958) Co., Ltd.
  วังทองหลาง
  • Brand Manager
  • At least 5 years in Marketing experience in FMC
  • Driven, Energetic, Analytical, Forward-Thinking
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s banner
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s logo

  Regulatory Affairs Supervisor

  Bertram (1958) Co., Ltd.
  วังทองหลาง
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
  • Exp. 2 ปี การขึ้นทะเบียนยา,ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
  • มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร,เครื่องสำอาง
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s banner
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s logo

  HRD Supervisor

  Bertram (1958) Co., Ltd.
  วังทองหลาง
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
  • สามารถเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมได้
  • TOEIC score > 700
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s banner
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s logo

  Sales Supervisor

  Bertram (1958) Co., Ltd.
  ลาดพร้าว
  • Sales Supervisor, FMCG background
  • Able to travel around Thailand
  • Supervisor team
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s banner
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s logo

  Marketing Executive

  Bertram (1958) Co., Ltd.
  วังทองหลาง
  • Exp. 2 ปี ด้าน Brand Marketing
  • Exp. 2 ปี ด้าน Food Business หรือ Event Marketing
  • นำเสนอคอนเทนต์ในช่องทางออนไลน์และช่องทางต่างๆได้
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s banner
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s logo

  IT Support Officer

  Bertram (1958) Co., Ltd.
  วังทองหลาง
  • แก้ไขปัญหาพื้นฐานระบบงานคอมพิวเตอร์/เน็ตเวิร์ค
  • ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  • EXP. อย่างน้อย 2 ปีในงาน IT Support
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s banner
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s logo

  HR & Admin Manager

  Bertram (1958) Co., Ltd.
  วังทองหลาง
  • เพศชาย / หญิง สัญชาติไทย อายุ 30-40 ปี
  • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไปในงานด้านทรัพยากรมนุษย์
  • TOEIC score > 700