แม่บ้าน
  Suggestions will appear below the field as you type

  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ งาน แม่บ้าน

  1-24 จาก 24 ตำแหน่งงาน
  THE KE GROUP Co., Ltd.'s banner
  THE KE GROUP Co., Ltd.'s logo

  Building Manager

  THE KE GROUP Co., Ltd.
  ลาดพร้าว
  • ปริญญาตรีขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้อง
  • 8 ปีขึ้นไปในสายงานการบริหารศูนย์การค้า/สำนักงาน
  • สามารถบริหารระบบงานได้เป็นอย่างดี
  District Cooling System and Power Plant Co., Ltd.'s logo
  บางพลี
  • สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel, Power Point ได้
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • สามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s banner
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s logo
  คลองหลวง
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหารงานบุคคล
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการพนักงาน
  Cristalla Co.Ltd.'s logo
  สาทร
  • ติดต่องานราชการ
  • วัคซีน Covid-19
  • นโยบายในงานธุรการ