แคชเชียร์
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 209 ตำแหน่งงาน
  THAI ASIA EDUCATION PLUS CO., LTD.'s banner
  THAI ASIA EDUCATION PLUS CO., LTD.'s logo
  คลองสานTHB 35K - 44,999 /เดือน
  • ทักษะสื่อสารด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรที่ดีเยี่ยม
  • ประสบการณ์การบริหารการบริการลูกค้า
  • รายงานประจำเดือนและสรุปแผนประจำปีแก่ผู้บริหาร
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo

  "PT Service Master" Manager

  PTG Energy Public Company Limited
  ห้วยขวาง
  • สร้างการบริการลูกค้า
  • พัฒนาปรับปรุงช่องทางการบริการ
  • ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาการใช้บริการของลูกค้า

  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/แคชเชียร์ (Reception/Cashier) / 16,000 - 25,000+++

  บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)
  ห้วยขวางTHB 16K - 24,999 /เดือน

   พนักงานส่งอาหาร ประจำพื้นที่ปทุมธานี

   บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด
   ปริมณฑล-ปทุมธานี
    ถัด ไป