• มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานนั้นอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรอบรู้และเข้าใจภารกิจของ กอช.
 • มีความเชี่ยวชาญการใช้งาน MS Excel

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • - เพศหญิง/ชาย, ประสบการณ์ 1ปีขึ่นไป
 • -จบปวช. หรือปวส.สาขาที่เกี่ยวข้องหรืออื่นๆ
 • สามารถเข้าใจแบบเครื่องกลและใช้เครื่องพื้นฐานได้

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ถนัดออกแบบและคิดงาน
 • มีความรับผิดชอบ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

หัวหน้าช่างไฟ

BEST-PAC CONCRETE CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ประกันอุบัติเหตุ
 • สินค้าราคาพิเศษสำหรับพนักงาน
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Logistics Manager / ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์

BEST-PAC CONCRETE CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Civil Engineer / วิศวกรโยธา (สนาม)

BEST-PAC CONCRETE CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ธุรการคลังสินค้า

BEST-PAC CONCRETE CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ประกันอุบัติเหตุ
 • สินค้าราคาพิเศษสำหรับพนักงาน
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

เจ้าหน้าที่ ISO (DCC)

BEST-PAC CONCRETE CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Support

BEST-PAC CONCRETE CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Warehousing Officer / เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

BEST-PAC CONCRETE CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

โฟรแมน(สนาม)

BEST-PAC CONCRETE CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานด้านทรัพยากรบุคคล 7 ปี ขึ้นไป
 • สามารถวางแผนงานด้านสรรหา,สวัสดิการ,แรงงานสัมพันธ์
 • มีความเชี่ยวชาญด้านงาน HRM

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • SAP Module FICO
 • System development
 • Data Analysis

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ 2-3 ปี ในสายงาน Recruit
 • BTS กรุงธนบุรี Working Time 11.00 - 18.00 P.M./
 • Create ช่องทางการสรรหาบุคลากรใหม่ๆ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, 27-35 years old
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • Min experience of 3-5 yrs in warehouse management

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • - เพศหญิง/ชาย, ประสบการณ์ 1ปีขึ่นไป
 • -จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรืออื่นๆ
 • -สามารถเข้าใจและเขียนแบบวงจร/ระบบไฟฟ้าเครื่องจักร

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง/ชาย, ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรืออื่นๆ
 • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ 2D/3D, Inventor

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงานเป็นทีม ประสานงานกับผู้อื่นได้อย่างมีคุณภาพ
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel พื้นฐานได้
 • ยินดีต้อนรับ นักศึกษาจบใหม่

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีความชำนาญในการซ่อมรถโฟล์คลิฟท์ได้
 • วิเคราะห์อาการเสียของรถหน้างานได้
 • ช่างซ่อมรถโฟล์คลิฟท์

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความชำนาญในการซ่อมรถโฟล์คลิฟท์ได้
 • วิเคราะห์อาการเสียของรถหน้างานได้
 • ช่างซ่อมรถโฟล์คลิฟท์

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Content Marketing

BOHKTOH COSMETICS CO., LTD.

เมืองสมุทรปราการ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป จบคณะนิเทศศาสตร์
 • ชื่นชอบการแต่งหน้าและรู้จักเครื่องสำอางเป็นอย่างดี
 • หูไว ตาไว ในโลกโซเชียล

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 years experience on Software field
 • Backend (Java) , Frontend (Angular) skills
 • Salary range 28,000 - 40,000 depend on skills

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • More than 5 years experience on Software field
 • Backend (Java) , Frontend (Angular) skills
 • Salary range 39,000 - 50,000 depend on skills

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ช่างเจรจาต่อรอง ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • ไม่กลัวงานหนัก มีความรับผิดชอบสูง
 • มีความละเอียดรอบคอบ ไม่อีโก้

24-May-18

 

Applied
 • Degree in Property Valuation, real estate
 • Understanding about real estate market
 • English and Computer proficiency

24-May-18

 

Applied
 • วิเคราะห์และออกแบบฟังก์ชั่นหน้าตาเว็บไซต์
 • แก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบเบื้องต้น
 • ดูแลความเรียบร้อยโดยรวมของหน้าเว็บ

24-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หางาน
 • กราฟฟิก
 • อยากทำงาน

24-May-18

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • มีความรู้ด้านการตลาดออนไลน์
 • ประสบการ์การใช้ Intent ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความชำนาญ การใช้ Line Facebook

24-May-18

 

Applied
 • ชาย / หญิงอายุระหว่าง 23 - 35 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมกราฟฟิกเบื้องต้นได้
 • มีรสนิยมที่ดี

24-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทัศนคติดี ใฝ่รู้ ขยัน
 • ร่วมกันสร้างแบรนด์ไืทยให้คนไทย Team Player
 • Young & Creative Blood

24-May-18

 

Applied
 • สร้างแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ที่เจ๋งสุด
 • ทำงานที่บ้านผ่าน Git + Slack
 • เงินเดือน 60k - 100k

24-May-18

THB70k - 120k /เดือน

Applied
 • ดูแลรายการสด ประเภทเกมโชว์
 • มีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

23-May-18

THB13k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • กราฟฟิค ดีไซน์
 • สถานที่ทำงานอ่อนนุช
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

23-May-18

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Thai nationality, 28-40 years old
 • Knowledge of International Law in ASEAN
 • Service mind and pleasant personality

23-May-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้าน Compliance 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาล
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายลงทุน

23-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ-วุฒิการศึกษา ไม่เกิน 35 ปี
 • พัฒนา Addon / Module ด้วย PHP / Javascript บน CMS
 • ปฏิบัตงานอาคาร AIA Sathorn Tower

23-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ ไม่เกิน 35 ปี
 • มีความรู้ SEO / SEM / GDN/ Facebook Ads
 • ปฏิบัตงานอาคาร AIA Sathorn Tower

23-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ถนัดออกแบบและคิดงาน
 • มีความรับผิดชอบ

23-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตัดใจทำงาน มีความรับผิดชอบ
 • Active personality Good team player รักการเรียนรู้
 • Positive open-minded love to learn เรียนรู้เร็ว

23-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีใจรักงานขาย
 • มีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มยอดขาย
 • มีความมุ่งมั่นที่จะพิชิตเป้ายอดขาย

23-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ ความชํานาญในงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 • สามารถใช้งาน SAP and PeopleSoft ในระดับสูง
 • ประสบการณ์ในการวิเคราะห์ จัดทํารายงานด้านHR 2-3 ปี

23-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อลูกหนี้ที่ครบกำหนดชำระ หรือเลยกำหนด
 • จัดเก็บเช็ค จัดทำรายงานหนี้ค้างชำระ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ

23-May-18

 

Applied
 • สอนภาษาอังกฤษก่อนวัยเรียนถึงวัยทำงาน
 • รักเด็ก ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารี และสนุกสนาน
 • สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆด้วยภาษาอังกฤษ

22-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย อายุ 24 ปีขึ้นไปวุฒิป.ตรีประสบการณ์ 2 ปี
 • ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ สามารถนำเสนอการปรัะบปรุงขั้น
 • ตอนและกระบวนการผลิตให้สันลงและมีประสิทธิภาพ

22-May-18

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • คิดไอเดีย ทำสคริปท์ ถ่ายคลิปลง Facebook, YouTube
 • ทำตลาดคอร์สเรียนออนไลน์ และท่องเที่ยว ถ่ายภาพ
 • เวลางานยืดหยุ่นเน้น work-life balance

22-May-18

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 5-10 years’ of experience in a HR&Admin
 • Experience with HR&Admin Processes
 • Very good command of English

22-May-18

 

Applied
 • Oversea purchasing
 • Source, Select, Negotiable
 • Manufacturing, Construction

22-May-18

 

Applied
 • เวลาทำงานยืดหยุ่นได้
 • มีค่ารักษาพยายาลประกันกลุ่ม AIA
 • มีโบนัส ตามผลประกอบการและผลงานในแต่ละปี

22-May-18

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • ถ้ามีประสบการณ์ในการขายหรือดูแลลูกค้า จะพิจารณาเป็

22-May-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล