เลขานุการ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 208 ตำแหน่งงาน
  Miwcom Co., Ltd.'s banner
  Miwcom Co., Ltd.'s logo
  วัฒนาTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • Fresh Graduate Welcomed / Good command in English!
  • Experience Business Trip with MD over the World!!!
  • Challenge your New Experience and Change your LIFE
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's banner
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo
  ปทุมวัน
  • ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร, งานเอกสาร
  • ดูแลตารางงานและการนัดหมายประชุมของผู้บริหาร
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)'s logo
  ห้วยขวาง
  • งานด้านเลขานุการบริษัทจดทะเบียน
  • กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายธุกิจ
  • งาน Compliance และการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
  ห้วยขวาง
  • ประสบการณ์โดยตรง 3-5 ปี
  • ทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับดี
  • จบระดับปริญญาตรีและโท สาขานิติศาสตร์
  AURORA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  AURORA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางนา
  • บุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว เรียนรู้ไว
  • ไม่จำกัดประสบการณ์
  • ถ้ามีประสบการณ์ AE หรือ Air Hostess จะพิจารณาพิเศษ
  ATP Wealth Management's banner
  ATP Wealth Management's logo
  พญาไท
  • บริษัทคนรุ่นใหม่ กับบรรยากาศการทำงานสไตล์วัยรุ่น
  • มีบุคลิกภาพที่ดี และต้องการความมั่นคงและเติบโต
  • มีทักษะการสื่อสารฟัง พูด อ่าน เขียน ที่ดี
  ถัด ไป