เลขานุการผู้บริหาร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 80 ตำแหน่งงาน
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  บางรัก
  • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • ประสบการณ์เลขานุการ 2 ปีขึ้นไป
  • ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี ฟัง พูด อ่าน เขียน
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  บางรัก
  • มีประสบการณ์ในงานเลขานุการผู้บริหาร
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  • มีความรู้ในกฏระเบียบขององค์กร
  ประเวศTHB 20K - 29,999 /เดือน
  • จบระดับป.ตรีสาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่่เกียวข้อง
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  • มีบุคลิกภาพดี มีทักษะการจัดการ/การประสานงานที่ดี
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  กรุงเทพมหานครTHB 25K - 44,999 /เดือน
  • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • สามารถประสานงานได้เป็นอย่างดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีใจรักงานด้านเลขานุการและมีความอดทนและคล่องตัวสูง
  N.C.R. Rubber Industry Co., Ltd.'s banner
  N.C.R. Rubber Industry Co., Ltd.'s logo
  สัมพันธวงศ์
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เลขานุการ
  • รับผิดชอบหน้าที่ตามคำสั่งโดยตรงจาก MD
  • เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
  PBA ESTATE CO., LTD.'s banner
  PBA ESTATE CO., LTD.'s logo
  บางบอนTHB 20K - 29,999 /เดือน
  • มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษดี
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • มีประสบการณ์งานจัดประชุมอย่างน้อย 3 ปี
  • รองรับงานประชุม งานพิธีการของผู้บริหารระดับสูง
  • สามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี
  ถัด ไป