เลขานุการผู้บริหาร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 81 ตำแหน่งงาน
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's banner
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo
  ปทุมวัน
  • ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร, งานเอกสาร
  • ดูแลตารางงานและการนัดหมายประชุมของผู้บริหาร
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  Miwcom Co., Ltd.'s banner
  Miwcom Co., Ltd.'s logo
  วัฒนาTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • Fresh Graduate Welcomed / Good command in English!
  • Experience Business Trip with MD over the World!!!
  • Challenge your New Experience and Change your LIFE
  AURORA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  AURORA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางนา
  • บุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว เรียนรู้ไว
  • ไม่จำกัดประสบการณ์
  • ถ้ามีประสบการณ์ AE หรือ Air Hostess จะพิจารณาพิเศษ
  Haco Group (1991) Co., Ltd. (Head Office)'s banner
  Haco Group (1991) Co., Ltd. (Head Office)'s logo
  คลองเตย
  • ฉลาด มีไหวพริบที่ดี ช่างสังเกตุ
  • มีทักษะการสื่อสารทางค้าพูดและการเขียนดีมาก
  • สื่่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก TOEIC 700
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางรัก
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในงานเลขานุการ
  • ภาษาอังกฤษดี มีทักษะด้าน Digital Literacy
  • บริหาร จัดการ วางแผน ประสานงานด้านเลขานุการ
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  บางรัก
  • มีประสบการณ์ในงานเลขานุการผู้บริหาร
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  • มีความรู้ในกฏระเบียบขององค์กร
  บางเสาธง
  • Executive Secretary to Japanese Executive
  • Well-known company with good welfare and benefits
  • Are you passionate person in automotive industry?
  ถัด ไป