เลขานุการบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 72 ตำแหน่งงาน
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)'s logo
  ห้วยขวาง
  • งานด้านเลขานุการบริษัทจดทะเบียน
  • กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายธุกิจ
  • งาน Compliance และการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
  Terabyte Plus Public Co., Ltd. (TERA)'s banner
  Terabyte Plus Public Co., Ltd. (TERA)'s logo
  ห้วยขวาง
  • ประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีประสบการณ์การประสานงาน, การจัดการประชุมต่างๆ
  • มีประสบการณ์ในการติดต่อและสื่อสารกับคณะกรรมการ
  SAAM Development Public Company Limited's banner
  SAAM Development Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการมาไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
  • ดูแลรับผิดชอบการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ
  • เงินเดือนสามารถต่อรองได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน
  D.T.C. Enterprise Public Company Limited's banner
  D.T.C. Enterprise Public Company Limited's logo
  บางนา
  • ดูแลรับผิดชอบการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ
  • เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร
  • จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสารสารคัญของบริษัทฯ
  Bangkok Ranch Public Company Limited's banner
  Bangkok Ranch Public Company Limited's logo
  บางพลีTHB 35K - 69,999 /เดือน
  • Company Secretary, ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
  • Listed Companies, Stock Exchange
  • SEC, Board secretary, ตลาดหลักทรัพย์
  ห้วยขวาง
  • ประสบการณ์โดยตรง 3-5 ปี
  • ทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับดี
  • จบระดับปริญญาตรีและโท สาขานิติศาสตร์
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  คลองเตยTHB 20K - 34,999 /เดือน
  • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวข้องกับทะเบียนหุ้น ตลาดหลักทรัพย์
  • ทักษะภาษาอังกฤษระดับดี
  Thai Beverage Public Company Limited's banner
  Thai Beverage Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • กำกับดูแล Compliance
  • บริษัทมหาชน ตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายธุรกิจ
  • กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรีขึ้นไปด้าน Compliance
  • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • ติดตาม รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย
  ถัด ไป