เลขานุการบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-17 จาก 17 ตำแหน่งงาน
  TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  เมืองนนทบุรีTHB 35K - 70K /เดือน
  • เลขานุการบริษัท
  • Company Secretary
  • -
  JWD InfoLogistics Public Company Limited's banner
  JWD InfoLogistics Public Company Limited's logo
  บางกะปิ
  • มีประการณ์การกฎหมาย บริษัทมหาชน เพ่งและพาณิชย์
  • มีประสบการณ์ในงานจัดประชุม การติดต่อประสานงาน
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง / กฏหมาย
  Thanulux Public Company Limited's banner
  Thanulux Public Company Limited's logo

  เลขานุการบริษัท

  Thanulux Public Company Limited
  ยานนาวา
  • เลขานุการบริษัท
  • ประสานงาน กลต.
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้น
  Scan Inter Public Company Limited's banner
  Scan Inter Public Company Limited's logo
  ปากเกร็ด
  • Knowledge of SET, SEC regulations
  • Knowledge of Public Company Limited Laws
  • Experience with AGM, BOD meeting would be a plus
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • กฎหมาย จัดประชุม เลขานุการบริษัท company secretary
  • มีประสบการณ์ในงานจัดประชุม การติดต่อประสานงาน
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  ADVICE IT INFINITE CO., LTD.'s logo
  ปากเกร็ดTHB 55K - 70K /เดือน
  • เลขานุการบ
  • เลขานุการบริษัท
  • เงินเดือนสูง
  SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางกะปิ
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฏหมายบริษัทมหาชน
  • ป.ตรี-โท ในสาขากฏหมาย
  • มีทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ตลาดหลักทรัพย์ SET
  • company secretary จัดประชุม เลขานุการ
  • TOEIC IELTS
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's banner
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's logo
  บางพลี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี และการเงิน
  • ประสบการณ์งานด้านตลาดหลักทรัพย์ IR หรือ CS
  • บริหารสัมพันธ์และช่องทางการสื่อสารแก่ผู้ถือหุ้น