• มีปฏิภาณไหวพริบดี และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • สามารถจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ และนำเสนอข้อมูลได้ดี
 • มีทักษะด้านการประสานงานที่ดี

15-Jun-18

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • มีประสบการร์ด้านสายงานบัญชี 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงบการเงินได้
 • สามารถปิดงบได้

15-Jun-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรี ในสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในสายงานบริหารและบัญชี
 • มีทักษะในการบริหารจัดการคนและงาน

15-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง

14-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่