• สำรวจและประเมินราคาค่าก่อสร้าง
  • ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าในสาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว)

19-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล