• วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 • ดูแลงานด้านการตลาด

18-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 • ดูแลงานด้านสินเชื่อ

18-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 • ดูแลงานด้านธุรการ

18-Dec-18

 

Applied
 • มีใบขับขีทั้ง 2 ประเภท
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความรับผิดชอบ

13-Dec-18

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด 5 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา การตลาด
 • วางแผนการตลาดเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด

13-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า
 • มีทักษะในการเจรจา ทางการค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รับแรงกดดันในการทำงานเป็นหมู่คณะได้ดี

13-Dec-18

 

Applied