• ลูกมือช่าง
 • วุฒิการศึกษา ม.3ขึ้นไป
 • ไม่กำหนดอายุ

15 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบ และคำนวณทางคณิตศาสตร์
 • วางแผนเกี่ยวกับวิธีการผลิตและควบคุมงานด้านเทคนิค
 • วุฒิ ป.ตรีชึ้นไป สาขาวิศวกรเครื่องกลโรงงาน

15 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Incentive, Med Ins, PrvdF, Full Attd, Typing, etc
 • Recruitment Agency (Work at SAGASS)
 • Fresh is very welcome

22 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • At least 5 years of PR experience
 • Into sport and recreation
 • Fluent in Thai and English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 10 years of marketing experiences
 • Into sport and recreation
 • Fluent in Thai and English

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Male / Female, 21 – 26 years old
 • degree in Engineering: Mechanical field only
 • 0 – 5 years in Electrical or Automotive industry

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, 21 years old up
 • Degree in Mechanical or Electrical power fields
 • 1 – 2 years’ experience in manufacturing

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, 28 - 25 years old
 • degree in Engineering : Power Electrical
 • 5-10 years in Engineer position from manufacturing

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Costing and Accounting, Budgeting, CPA, Audit firm
 • Financial analysis, Tax & BOI, Internal Control
 • Experience Accounting in manufacturing, Audit Firm

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • line design, Jig Fixture,project launch,prototyp
 • support productivity & quality improvement
 • knowledge Controlplan,PFMEA,Flowchart,SWI

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Automotive, Quality Tools , Six sigma , SPC, 8D
 • Quality Improvement, Industrial Process
 • Quality Engineer, Process Engineer, Quality Improv

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sale Executive Modern Trade
 • sales promotion to be consistent Sale department
 • Analysis the sale strategy to improve the sale

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10+ year’s international trade compliance
 • 5+ years managing regional or global
 • Current customs brokerage license

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor‘s Degree in Computer , Statistic
 • 3 years’ experience in System analysis/Programming
 • Knowledge in DELPHI , Access, VB or other

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Science
 • Male or Female, age between 23-25 years old
 • Experience for purchasing 1-2 years

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการสื่อสำหรับการตลาด
 • มีประสบการณ์ในงานด้าน Online Marketing 1 ปี
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEO

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง ชาย อายุ 18 ปี
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปได้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting
 • 3 - 8 years of progressive accounting experience
 • Experience in audit of financial statements

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree or higher in Business administration
 • 5 years experiences in government affairs
 • Knowledge of Myanmar business culture

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • การศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Marketing
 • At least 3 years’ sales experience
 • Skillful in sales presentation and negotiation

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์กระบวนการผลิต
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

16-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • สามารถอ่านแบบ/เขียนแบบได้
 • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้ารระบบ ISO

16-Aug-17

 

Applied
 • ซ่อม-สร้างแบบพิมพ์ ปรับปรุงแก้ไขแบบพิมพ์
 • เพศชาย อายุ 18-25 ปี
 • ม.6.-ปวส. ด้านช่างทุกสาขา

16-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ทางด้านพัฒนากระบวนการผลิต 1 ปี
 • ควบคุมการผลิตงานตัด,Punch,พับ

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24 - 35 ปี
 • วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทางด้านพัฒนากระบวนการผลิต อย่างน้อย 1 ปี

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล
 • ประสบการณ์ด้านงาน PM/ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 18-25 ปี
 • วุฒิ ม.6.-ปวส. ด้านช่างทุกสาขา

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี
 • ปวช.- ปวส. ด้านช่างทุกสาขา
 • เขียนแบบเครื่องกล ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม AutoCAD

16-Aug-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ด้านงาน PM/ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 18-25 ปี
 • วุฒิ ม.6.-ปวส. ด้านช่างทุกสาขา

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-30 ปี
 • ป.ตรี สาขาภาษาอังกฤษ
 • ประสบการณ์ด้านงานธุรการ-เอกสารอย่างน้อย 1 ปี

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการด้านงานจัดซื้อ/ธุรการ อย่างน้อย 1 ปี

16-Aug-17

 

Applied
 • ติดตั้งอุปกรณ์ระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ
 • เพศชาย อายุ 22-30 ปี
 • ปวช. ปวส.- ป.ตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง หรืออิเล็คทรอนิคส์

16-Aug-17

 

Applied
 • ลูกมือช่าง
 • วุฒิการศึกษา ม.3ขึ้นไป
 • ไม่กำหนดอายุ

16-Aug-17

 

Applied
 • ออกแบบ และคำนวณทางคณิตศาสตร์
 • วางแผนเกี่ยวกับวิธีการผลิตและควบคุมงานด้านเทคนิค
 • วุฒิ ป.ตรีชึ้นไป สาขาวิศวกรเครื่องกลโรงงาน

16-Aug-17

 

Applied
 • Good command of spoken and written English.
 • At least 2 years working experience in sales.
 • Having own car with driving license.

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Industrial Engineer, Chemist.
 • At least 5 - 10 years experience in sales.
 • Having driving license.

16-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineer
 • 5 years experience in laboratory management
 • Good Analytical and problem solving skill

16-Aug-17

 

Applied
 • To analyze root cause of failure product
 • Support new QC Testing Room
 • Bachelor’s degree in Engineering

16-Aug-17

 

Applied
 • มีทักษะการอ่าน, การเขียน ภาษาอังกฤษดี
 • มีประสบการณ์ในงานSale & Marketing อย่างน้อย 3 ปี
 • จัดทำใบเสนอราคาและเจรจาต่อรองกับลูกค้า

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ในการทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ 1-3 ปี
 • Paint Engineer ปรับปรุงกระบวนการการผลิต
 • มีความรู้ด้านงานพ่นสี

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบงานขายและปิดการขายได้
 • รักในงานบริการ งานขาย มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • มีประสบการณ์ในงานขายอย่างน้อย 2.3 ปี

16-Aug-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานในส่วนของบัญชีบริษัท ฯ
 • ปวส – ปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

16-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลและซ่อมบำรุงรถบรรทุก
 • ชาย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถขับรถบรรทุกได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

16-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.6 ถ้าเป็นคนในพื้นที่จะพิจารณาขึ้นไป
 • ขยัน ซื้อสัตย์ อดทน

16-Aug-17

 

Applied
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

16-Aug-17

 

Applied
 • ชาย - หญิง
 • วุฒิการศึกษา ป.6 - ปริญญาตรี
 • มีใบขับขี่ส่วนบุคคลหรือประเภท 2 (จะพิจารณาเป็นพิเศ

16-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล