เภสัชกร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 41 ตำแหน่งงาน
  Greater Pharma Co., Ltd.'s banner
  Greater Pharma Co., Ltd.'s logo
  บางพลัด
  • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
  • แก้ไขเปลี่ยนแปลงตำรับยา อาหาร เครื่องสำอาง
  • กำกับดูแลการขออนุญาตซื้อวัตถุดิบ หรือสารเคมี
  Atlanta Medicare Co., Ltd.'s banner
  Atlanta Medicare Co., Ltd.'s logo
  เชียงใหม่
  • โรงงานปลูกและสกัดกัญชาในทางการแพทย์
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันอุบัติเหตุ,โบนัส
  • ปฏิบัติงานที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  Millimed Co., Ltd.'s logo
  เมืองสมุทรปราการ
  • วิจัย + พัฒนาสูตรตำรับยา
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเภสัชศาสตร์
  • มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง โบนัส และอื่น ๆ
  Central Retail Corporation Public Company Limited's banner
  Central Retail Corporation Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
  • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
  • ทำงาน 8 ชั่วโมง/วัน
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s banner
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s logo
  ลำลูกกา
  • ปริญญาตรี สาขา เภสัชศาสตร์แผนโบราณ
  • ทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 07.30 น. - 16.30 น.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน โรงงานลำลูกกา คลอง 7
  Atlanta Medicare Co., Ltd.'s banner
  Atlanta Medicare Co., Ltd.'s logo
  เชียงใหม่
  • โรงงานปลูกและสกัดกัญชาในทางการแพทย์
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันอุบัติเหตุ,โบนัส
  • ปฏิบัติงานที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  OLIC (Thailand) Limited's banner
  OLIC (Thailand) Limited's logo
  อยุธยา
  • Regulatory Affairs Pharmacist, RA Pharmacist
  • Bachelor’s degree in Pharmacy, Pharmaceutical
  • 1-2 years’ experience in registration Thai FDA
  Enwei Group Co., Ltd.'s banner
  Enwei Group Co., Ltd.'s logo
  บางนา
  • ประสบการณ์บริหารงานขายยาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • วางแผนการขายช่องทางโรงพยาบาลและคลินิก
  • คัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพเข้าร่วมทีมขาย
  Ancor Thailand's banner
  Ancor Thailand's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Strong knowledge and experience of current GMPs
  • Committed to work in a challenging environment
  • Experience in ISO 9001:2000, ISO 13485 system
  Greater Pharma Co., Ltd.'s banner
  Greater Pharma Co., Ltd.'s logo
  บางพลัด
  • มีความรู้ระบบคุณภาพต่างๆ เช่น GMP,ISO :9001-2019
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งมาก่อนอย่างน้อย 3 -5 ปี
  IRIDESCENT MED CO., LTD.'s banner
  IRIDESCENT MED CO., LTD.'s logo
  เมืองสมุทรปราการ
  • เภสัชกร ตรวจสอบคุณภาพสินค้า เภสัชศาสตร์ GMP
  • บางปู สมุทรปราการ
  • Pharmacy Pharmaceutical Healthcare
  ถัด ไป