เจ้าหน้าที่โครงการ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-15 จาก 15 ตำแหน่งงาน
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s banner
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s logo
  บางซื่อ
  • Specification
  • Sales support
  • Customer relation development
  Siam Food Products Public Company Limited's banner
  Siam Food Products Public Company Limited's logo
  สาทร
  • ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ การเงิน / เศรษฐศาตร์
  • ประสบการณ์ 3 ปี ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการ
  • มีความชำนาญด้าน Financial Model, Excel Spreadsheet
  PAPERROOM DESIGN's banner
  PAPERROOM DESIGN's logo
  สวนหลวง
  • ปวส. – ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ขายงานตกแต่งภายใน บ้าน คอนโด 3-5 ปี
  • มีพาหนะส่วนตัวในการเดินทาง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  W.R.C.ELECTRIC AND COMMUNICATION CO., LTD.'s banner
  ปริมณฑล-นครปฐมTHB 13K - 20K /เดือน
  • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความขยัน อดทน
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  Wisdom Center Co., Ltd.'s banner
  Wisdom Center Co., Ltd.'s logo
  คลองสาน
  • ประสานงานโครงการ จัดการ/ติดตามนัดหมายทีมที่ปรึกษา
  • ทำงานเป็นทีม สื่่อสารที่ดีรอบคอบ มี Service mind
  • Near: BTS Krung Thon Buri and BTS Gold line