เจ้าหน้าที่โครงการ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 39 ตำแหน่งงาน
  Thai Beverage Public Company Limited's banner
  Thai Beverage Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • จัดการะและประสานงานโครงการด้านการศึกษาและกีฬา
  • วางแผนและดำเนินกิจกรรม
  • เขียนโครงการ และบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
  Reaxo Pharma & Chem Co., Ltd's banner
  Reaxo Pharma & Chem Co., Ltd's logo
  ระยองTHB 30K - 44,999 /เดือน
  • ประสานงานระหว่างผู้บริหารชาวจีนกับหน่วยงานต่างๆ
  • มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาจีนที่ดีเยี่ยม
  • ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์
  Leadership Development Charoen Pokphand Group Co., Ltd.'s banner
  Leadership Development Charoen Pokphand Group Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • ล่ามภาษาให้กับผู้บริหาร และพนักงาน ของโครงการ
  • ประสานงานให้กับนักเรียนต่างชาติกับหน่วยงาน
  • ล่ามภาคปฎิบัติ ประชุม สัมมนา ประสานงาน
  WESTERN DECOR CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  WESTERN DECOR CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  ลำลูกกา
  • มีประสบการณ์การขายวัสดุก่อสร้าง
  • มีประสบการณ์การขายสินค้ากับโครงการรัฐ / เอกชน
  • คอมมิชชั่น, ค่าน้ำมัน, ค่าเสื่อมราคา, ค่าโทรศัพท์
  ถัด ไป