เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's banner
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo
  ปทุมวัน
  • กิจกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์
  • มีทักษะในการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำและไกล่เกลี่ย
  • ประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างน้อย 2 ปี