เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  Bangkok Bank Public Company Limited's banner
  Bangkok Bank Public Company Limited's logo
  ยานนาวา
  • ปริญญาตรี / ปริญญาโท ทางด้านนิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านแรงงานสัมพันธ์โดยตรง
  • รักการเรียนรู้ ชอบทำงานเป็นทีม มีความเป็นผู้ใหญ่