เจ้าหน้าที่เอกสาร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-15 จาก 15 ตำแหน่งงาน
  Toshiba Consumer Products (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Toshiba Consumer Products (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  เมืองปทุมธานี
  • Good command of English
  • Strong ability to withstand stress
  • Good interpersonal
  THAI A-TECH SOLUTION CO., LTD.'s logo
  ชลบุรีTHB 20K - 25K /เดือน
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที
  • มีประสบการณ์ด้าน dcc โรงงานตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป
  • เบี้ยขยัน 300,400,500,1,000บาท/เดือน, โบนัสประจำปี
  PROGRESS PLUS CO., LTD.'s logo
  สะพานสูง
  • เจ้าหน้าที่จัดเก็บและขนย้ายกล่องเอกสาร 2 อัตรา
  • มีความขยันและอดทน
  • สถานที่ปฏิบัติงานธนาคารกสิกรไทย เขตสะพานสูง