เจ้าหน้าที่เทคโนโลยี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand's banner
  The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand's logo

  Software Developer (C#.NET)

  The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand
  จตุจักร
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Engineer
  • C#.NET / .Net Core / Angular
  • มีความสนใจที่จะเรียนรู้การทำ web application