เจ้าหน้าที่อาวุโส
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 96 ตำแหน่งงาน
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  ปทุมวัน
  • ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจสินเชื่อ/อสังหาริมทรัพย์
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  ปทุมวัน
  • ประสบการณ์ด้านการตลาด / Digital Marketing
  • ความเข้าใจเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่(Digital Media)
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  FUTURE GRAPHICS AND ADVERTISEMENT GROUP's logo
  ชลบุรีTHB 25K - 35K /เดือน
  • ประสบการณ์ด้านการตลาด / Digital Marketing
  • กำหนดนโยบาย การวางกลยุทธ์ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย
  • เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท ตามประสบการณ์
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  ปทุมวัน
  • ติดต่อหาผู้มีความต้องการใช้สินเชิ่อ
  • ประสบการณ์ 5-7 ปี ในสายงานสินเชื่อ
  • ป.ตรี-โท สาขาอสังหาริมทรัพย์,บริหารธุรกิจ,การเงิน
  TCP Group's banner
  TCP Group's logo
  บางบอน
  • ปริญญาตรีนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์ทางด้านที่ดิน อสังหาริมทรัพย์
  • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  บางรัก
  • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
  • มีความรู้ในด้านฐานข้อมูลระบบ
  • มีความรู้ในด้านการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม
  Southeast Insurance Public Company Limited's banner
  Southeast Insurance Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • Senior Underwriter Health 2 ปี
  • A&H Underwriter
  • เจ้าหน้าที่อาวุโสพิจารณารับประกันสุขภาพ
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  บางรัก
  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการประสานงานการประชุมจัดเตรียมเอกสาร
  • สามารถในการสรุปประเด็นและจัดทำรายงานการประชุมได้
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  บางรัก
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ คณิตศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล การทำวิจัย 2 ปี
  • มีทักษะการเขียนโปรแกรม (Programming)
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  พระโขนง
  • Well know globally in automotive industry
  • Good command for English and like calculating
  • Experience in automotive field for 4 years
  RGF HR Agent (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  พระโขนงTHB 25K - 35K /เดือน
  • Stable company with good benefit
  • 2-4 years experience as a Sales in Automotive
  • Perform as a professional sales and grow to intern
  Electronic Transactions Development Agency / ETDA's banner
  Electronic Transactions Development Agency / ETDA's logo
  ห้วยขวาง
  • การจัดทำแผนธุรกรรม
  • งานด้านการวางแผนและนโบาย
  • งานด้านยุทธศาสตร์
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)'s banner
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)'s logo
  บางรัก
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ตลาดเงินและตลาดทุน
  • จัดทำ Quantitative Modeling และ Optimizations
  • สามารถทำ Coding, Programming และ Data Processing
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  หลักสี่
  • การใช้งาน Power BI หรือ เครื่องมือ อื่น ๆ
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
  • โบนัสคงที่ / โบนัสตามผลประกอบการ
  Bridgestone Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Bridgestone Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ชลบุรีTHB 35K - 45K /เดือน
  • Export
  • Overseas
  • Shipping
  Essilor Distribution (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Essilor Distribution (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • Bachelor Degree in Accounting
  • 5 years experience in Finance and Accounting
  • Familiar with MS Office and ERP functions
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  ปทุมวัน
  • ปริญญาตรี-ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี
  • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไปในสายงานสินเชื่อ
  • การสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  C.P. Intertrade Co., Ltd. (CPP)'s banner
  C.P. Intertrade Co., Ltd. (CPP)'s logo
  ปทุมวัน
  • มีประสบการณ์ในการทำบัญชีร้านอาหาร
  • มีความรู้เรื่องระบบ POS
  • เข้าใจพื้นฐานของธุรกิจร้านอาหารเป็นอย่างดี
  Thai Kyowa Biotechnologies Co., Ltd.'s logo
  ระยอง
  • Attractive salary and benefits
  • Good change to learn new technologies
  • Working in good environment
  ถัด ไป