เจ้าหน้าที่อาวุโส
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 156 ตำแหน่งงาน
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (Head Quarter)'s banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (Head Quarter)'s logo
  บางรัก
  • มีความรู้ทางสถิติและระเบียบวิธีวิจัย
  • บริหารจัดการโครงการวิจัย
  • คิดวิเคราะห์ เชิงระบบ
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  บางรัก
  • ปริญญาตรี ขึ้นไปด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี
  • มีพื้นฐานความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่าง
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  Panthera Group Co., Ltd.'s banner
  Panthera Group Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานครTHB 35K - 44,999 /เดือน
  • Bachelor's degree in accounting or finance
  • Minimum 3 year’s of accounting
  • Salary : 35-45K , Permanent , Bonus
  K.V.N. Import Export (1991) Co., Ltd.'s banner
  K.V.N. Import Export (1991) Co., Ltd.'s logo
  ลาดพร้าว
  • สำรวจและวิเคราะห์ คู่แข่งทางการตลาด
  • วิเคราะห์ นำเสนอสินค้าใหม่ที่เหมาะสมกับช่องทางการข
  • บริหารจัดการการขายสินค้าช่องทางต่างๆ
  CJ WORX CO., LTD.'s banner
  Innovex Holdings Co., Ltd.'s banner
  Innovex Holdings Co., Ltd.'s logo
  วังทองหลาง
  • Training Specialist
  • Strong knowledge of learning and development
  • Good communication, Excellent organization
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • หาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
  • ติดต่อประสานงานทั่วไป
  • Supply Chain Category Officer
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (Head Quarter)'s banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (Head Quarter)'s logo
  สาทรTHB 30K - 44,999 /เดือน
  • รับในตำแหน่งสูงสุดถึงผู้จัดการแผนก
  • โบนัสจ่ายเป็นไตรมาส 4 ครั้ง/ปี
  • มีึทักษะและความรู้ในด้านการทำระบบข้อมูล
  ถัด ไป