เจ้าหน้าที่อาวุโส
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 145 ตำแหน่งงาน
  K.V.N. Import Export (1991) Co., Ltd.'s banner
  K.V.N. Import Export (1991) Co., Ltd.'s logo
  ลาดพร้าว
  • สำรวจและวิเคราะห์ คู่แข่งทางการตลาด
  • วิเคราะห์ นำเสนอสินค้าใหม่ที่เหมาะสม
  • ริหารจัดการการขายสินค้าช่องทางต่างๆ
  Initial Estate Co., Ltd.'s banner
  Initial Estate Co., Ltd.'s logo
  บางกะปิTHB 16K - 29,999 /เดือน
  • 2-3 years exp. in marketing and communications
  • Effective initiate, plan, and manage IMC campaigns
  • Track marketing performance & return on investment
  SANY THAIYONT CO., LTD.'s banner
  SANY THAIYONT CO., LTD.'s logo
  ห้วยขวางTHB 30K - 54,999 /เดือน
  • At least 3 years' experience in Recruitment
  • Good Command in English or Chinese.
  • Good analytical and problem-solving skills.
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  ต่างประเทศ
  • การจัดการทรัพยกรมนุษย์
  • งานสรรหาและว่าจ้าง งานฝึกอบรมและพัฒนา
  • งานบริหารค่าจ้างเงินเดือน งานสวัสดิการและผลตอบแทน
  Central Group (Central Pattana Public Company Limited)'s banner
  Central Group (Central Pattana Public Company Limited)'s logo
  บางกอกน้อย
  • มีประสบการณ์ปิดงบการเงิน
  • สามารถตรวจสอบบันทึกบัญชีต่างๆได้
  • มีประสบการณ์ด้าน Auditor
  กรุงเทพมหานครTHB 30K - 34,999 /เดือน
  • Bachelor's degree in accounting or finance
  • Minimum 3 year’s of accounting
  • Salary : Negotiate , Permanent , Bonus
  Central Group (Central Pattana Public Company Limited)'s banner
  Central Group (Central Pattana Public Company Limited)'s logo
  บางกอกน้อย
  • มีประสบการณ์งานบัญชีด้านรับ
  • มีความรู้เรื่องการจัดทำบัญชี AR
  • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  บางรัก
  • ปริญญาตรีขี้นไป สาขาการเงิน บัญชี
  • มีประสบการณ์ในงานด้านการวิเคราะห์การลงทุน
  • มีความรู้ด้านบัญชี การเงิน
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo
  จตุจักร
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านด้านบัญชี และ CPA
  • มีความรู้เรื่องมาตรฐานบัญชีและการสอบบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  ถัด ไป