เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 45 ตำแหน่งงาน
  Bangkokbank (BBL)'s banner
  Bangkokbank (BBL)'s logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • รู้หลากหลายธุรกิจ สร้างความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ
  • เป็นพื้นฐานการทำธุรกิจตนเองและต่อยอดสายอาชีพต่างๆ
  • สามารถต่อยอดการศึกษาในระดับ ป.โท
  สาทร
  • บุคลิกภาพดี มีใจบริการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • รับนักศึกษาจบใหม่
  • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานครTHB 20K - 34,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อรถยนต์อย่างน้อย 1 ปี
  • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต และประกันวินาศภัย
  • เงินเดือน : 20,000-30,000 + Commission
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo
  ภาคใต้
  • Relationship Manager, นครศรีธรรมราช,หาดใหญ่,สงขลา
  • ดูแลลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ, SME, 75 ล้านขึ้นไป, RM
  • ขยายและทำการตลาดเชิงรุก,รู้ผลิตภัณฑ์ของทางธนาคาร
  ถัด ไป