เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านธุรกิจ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand's banner
  The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand's logo
  จตุจักรTHB 13K - 15,999 /เดือน
  • จัดเก็บเอกสารเข้าระบบฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์
  • งานสารบรรณ ประสานงาน งานเอกสาร
  • ทักษะทางคอมพิวเตอร์ MS Office, Word, Excel
  Creative Economy Agency (Public Organization)'s banner
  Creative Economy Agency (Public Organization)'s logo
  บางรัก
  • พัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  • บริหารเครือข่ายของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)