เจ้าหน้าที่วางแผน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-15 จาก 15 ตำแหน่งงาน
  ระยองTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • เคยทำงานผ่านระบบ ERP
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  • มีความสามารถภาษาจีน-อังกฤษ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (Head Quarter)'s banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (Head Quarter)'s logo
  สาทรTHB 30K - 44,999 /เดือน
  • รับในตำแหน่งสูงสุดถึงผู้จัดการแผนก
  • โบนัสจ่ายเป็นไตรมาส 4 ครั้ง/ปี
  • มีึทักษะและความรู้ในด้านการทำระบบข้อมูล