เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  ปริมณฑล-นครปฐมTHB 16K - 20K /เดือน
   Deliveree (Thailand) Limited's banner
   Deliveree (Thailand) Limited's logo
   วัฒนา
   • มีประสบการณ์การทํางาน Customer Service 1-2 ปี
   • รับเรื่องร้องเรียนและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ลูกค้า
   • มีใจรักการบริการ อัธยาศัยดี