เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-29 จาก 29 ตำแหน่งงาน
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • ค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาต่อยอด
  • วางแผนจัดหาสิทธิพิเศษและกิจกรรมที่หลากหลาย
  • ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
  SCB Asset Management Co., Ltd.'s banner
  SCB Asset Management Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ,การเงิน,เศรษฐศาสตร์
  • ประสบการณ์ด้านกองทุนรวม/งานด้านบริการลูกค้า 2 ปี
  • มี Single License หรือมี IP License
  CENTRAL GROUP's banner
  CENTRAL GROUP's logo
  ปทุมวันTHB 16K - 19,999 /เดือน
  • ยินดีต้อนรับผู้ไ่ม่มีประสบการณ์
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's logo
  ดอนเมือง
  • ปริญญาตรี การตลาด บริหารธุรกิจ
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับรถ
  • ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ดอนเมือง
  สาทร
  • บุคลิกภาพดี มีใจบริการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • รับนักศึกษาจบใหม่
  • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  ห้วยขวาง
  • วางแผนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
  • วิเคราะห์สถานะของลูกค้า
  • ติดตามการใช้วงเงิน/การผ่อนชำระของลูกค้า
  Jasmin Jewelry Group Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาการขาย การตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 2 ปี
  • สื่อสาร สนทนาภาษาอังกฤษระดับปานกลางขึ้นไป