เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-20 จาก 20 ตำแหน่งงาน
  NISSAN MOTOR (THAILAND) CO., LTD.'s banner
  NISSAN MOTOR (THAILAND) CO., LTD.'s logo
  บางเสาธง
  • ตรวจสอบและควบคุมดูแลงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
  • ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย
  • ตรวจสอบอุปกรณ์ทรัพย์สินประจำฝ่าย
  Thaioil Energy Services Company Limited's banner
  Thaioil Energy Services Company Limited's logo
  ชลบุรี
  • ปวส หรือ ปริญาตรี สาขาอาชีวอนามัย & ความปลอดภัย
  • มีประสบการณ์ 2-10 ปี
  • ตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่โรงกลั่นและบริษัท
  Jones Lang LaSalle (Thailand) Limited's banner
  Jones Lang LaSalle (Thailand) Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของอาคาร
  • ประสานงานด้านระบบคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย
  • ประสานงานการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคาร
  Jones Lang LaSalle (Thailand) Limited's banner
  Jones Lang LaSalle (Thailand) Limited's logo
  หลักสี่
  • ต้องอบรมหลักสูตรบรรเทาสาธารณภัยและดับเพลิงขั้นสูง
  • ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  • ประสบการณ์ 5 ปี ป้องกันอัคคีภัยอาคารขนาดใหญ่พิเศษ
  TIPCO F&B CO., LTD.'s banner
  TIPCO F&B CO., LTD.'s logo
  อยุธยา
  • ประสบการณ์ 5 ปี
  • มีประสบการณ์โรงงานอาหารพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
  Jones Lang LaSalle (Thailand) Limited's banner
  Jones Lang LaSalle (Thailand) Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ให้บริการและอำนวยความสะดวก ให้กับลูกบ้าน
  • ควบคุม ดูแลให้ผู้เช่า ปฏิบัติตามระเบียบ
  • รายงานปัญหาต่าง ๆและการแก้ไข
  Ocean Property Co., Ltd.'s banner
  Ocean Property Co., Ltd.'s logo
  วัฒนา
  • มีบุคลิก มนุษย์สัมพันธ์ และความสามารถในการสื่อสาร
  • มีใจรักงานบริการ สามารถทนแรงกดดันไดดี
  • หากมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์พิจารณาเป็นพิเศษ