เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมทดแทน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Generali Life Assurance (Thailand) PCL.'s banner
  Generali Life Assurance (Thailand) PCL.'s logo
  ปทุมวัน
  • พิจารณาสินไหม
  • ตรวจสอบประวัติในรายที่สงสัยภาวะโรคต่างๆ
  • จัดทำรายงานการเคลม
  Chubb Samaggi Insurance Public Company Limited's banner
  Chubb Samaggi Insurance Public Company Limited's logo
  หลักสี่
  • สวัสดิการ
  • career path
  • ประสบการณ์ด้านประกันภัย