เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand's banner
  The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Engineer
  • C#.NET / .Net Core / Angular
  • มีความสนใจที่จะเรียนรู้การทำ web application
  Piramid Solutions Co., Ltd.'s banner
  Piramid Solutions Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานครTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ในการขายงาน M&E BMS / Fire Alarm
  • มีความสามารถในการสื่อสารและเป็นตัวกลางในการสื่อสาร
  • พร้อมศึกษาและเรียนรู้ เทคโนโลยี เพิ่มเติมในอนาคต