เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  SC Asset Corporation Public Co., Ltd.'s banner
  SC Asset Corporation Public Co., Ltd.'s logo
  จตุจักรTHB 16K - 20K /เดือน
  • วุฒิ ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์งานติดต่อราชการ งานธุรการ
  • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  ปทุมวัน
  • ปริญญาตรี-ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี
  • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไปในสายงานสินเชื่อ
  • การสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  Richy Place 2002 Public Company Limited's banner
  Richy Place 2002 Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานครTHB 30K - 45K /เดือน
  • Retail พื้นที่ให้เช่าภายในอาคารสำนักงาน
  • Retail โรงแรมหรือคอนโดมิเนียม
  • งานบริการและการขายเช่าพื้นที่
  MFC Asset Management Public Company Limited (Head Office)'s banner
  MFC Asset Management Public Company Limited (Head Office)'s logo
  คลองเตย
  • ประสบการณ์ด้านบัญชีทรัสตี อสังหาริมทรัพย์ และSME
  • ทำบัญชี ควบคุมรายรับ รายจ่ายกองทรัสต์
  • ทำรายงานปิดงบการเงิน นำเสนอแผนการใช้เงิน กองทรัสต์