เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 115 ตำแหน่งงาน
  Nuui World Company Limited's banner
  Nuui World Company Limited's logo
  Ladprao
  • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาเกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี ทัศนคติบวก ให้คำปรึกษาที่ดี
  DM Casting Technology (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Bangbor
  • Human Resource, มนุษยสัมพันธ์
  • ดูแลงานธุรการภายใน-ภายนอกอาคารทั้งหมด
  • ประสบการณ์ 5-10 ปี
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  Yannawa
  • Human Resources Management
  • 5+ years experience in HR position
  • Strong leadership and analytical skill
  Orthopeasia Co., Ltd. / บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด's banner
  Orthopeasia Co., Ltd. / บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด's logo
  Chachoengsao
  • การบริหารงานที่ดี
  • งานที่ท้าทาย มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน
  • ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ของคนไทย
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาทรัพยากรมนุษย์
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 7 ปี
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ แก้ปัญหา
  UBIS (ASIA) Public Company Limited's logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • ดูแลและควบคุมกระบวนการสรรหาบุคลากร
  • บริหารจัดการโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ
  • ดำเนินการวางแผนด้านกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์
  Star Fashion (2551) Co., Ltd.'s banner
  Star Fashion (2551) Co., Ltd.'s logo
  Bangkor-laem
  • งานสรรหาบุคลากร
  • แรงงานสัมพันธ์ และงานฝึกอบรม
  • สามารถเดินทางมาปฎิบัติงานได้สำนักงานใหญ่ ถ.พระราม3
  Tongkah Harbour Public Company Limited's banner
  Tongkah Harbour Public Company Limited's logo
  BeungkumTHB 45K - 54,999 /เดือน
  • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  • สรรหาว่าจ้าง
  • พัฒนาบุคลากร
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  Bangkapi
  • สัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที
  • มีความรู้ด้าน KPI และ BSC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สวัสดิการและสิทธิ์ผลประโยชน์ดีเยี่ยม
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo
  Jatuchak
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านด้านบัญชี และ CPA
  • มีความรู้เรื่องมาตรฐานบัญชีและการสอบบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  Asset World Corp Public Company Limited's logo
  Dindaeng
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป
  • ทำงานด้านเอกสารได้ดี (Quotation, Memorandum, etc.)
  • ชำนาญในโปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Excel
  ถัด ไป