เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาวุโส
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  ต่างประเทศ
  • การจัดการทรัพยกรมนุษย์
  • งานสรรหาและว่าจ้าง งานฝึกอบรมและพัฒนา
  • งานบริหารค่าจ้างเงินเดือน งานสวัสดิการและผลตอบแทน
  Sitthinan Co., Ltd.'s banner
  Sitthinan Co., Ltd.'s logo
  ลาดหลุมแก้วTHB 20K - 34,999 /เดือน
  • ปริญญาตรี/โท บริหารงานบุคคล,การจัดการ,นิติศาสตร์
  • สามารถขับรถยนต์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ใช้ MS Windows, MS Office, Power Point ได้ดี